Najčešća Pitanja

D(j)evojčice i roditelji

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve učenice od 1. razreda tzv. „Mittelschule“ ili gimnazije do mature, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. D(j)ečaci na Dan kćerki imaju nastavu, kao i uobičajeno. Za njih se na jesen odražava tzv. Boys Day.

Rado možeš na Bečki dan kćerki doći i sa nekom prijateljicom. Mora se međutim, svaka od vas pojedinačno prijaviti. Ili online, preko: toechtertag.at, ili direktno/izravno, od strane jednog od roditelja, kod preduzeća/poduzeća (vidi i pod: „Kako se mogu prijaviti?“ niže u tekstu).

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode nekoliko sati u preduzeću/poduzeću koje se one izabrale. Tamo imaju priliku u okviru radionica otkriti nova zanimanja, upoznati zanimljive ljude iz preduzeća/poduzeća i baciti pogled na ono što se događa u pozadini. Detaljni program i vr(ij)eme boravka različiti su kod svakog pojedinog preduzeća/poduzeća.

Za učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki postoje dv(ij)e mogućnosti:
1) Online-prijava: Idi na: toechtertag.at i sama izaberi neko preduzeće/poduzeće. Prijavljivanje počinje od poned(j)eljka nakon završetka bečkog semestralnog/semestarskog raspusta.
2) Prijava u preduzeću/poduzeću: Ako na Dan kćerki želiš pos(j)etiti radno m(j)esto svoje majke ili svog oca, tvoji roditelji te moraju direktno/izravno prijaviti u preduzeću/poduzeću u kojem oni rade. Preduzeće/poduzeće naravno mora takođe(r) biti registrirano/registrovano pod toechtertag.at. Firme, takođe(r), najčešće nemaju ništa protiv ako povedeš i neku prijateljicu.

Svako preduzeće/poduzeće poziva na Dan kćerki ograničeni broj učesnica/sudjelovateljica. Trudimo se da svaka d(j)evojčica pronađe ono preduzeće/poduzeće koje odgovara njenom interesovanju. Sav(j)etujemo da se što ranije moguće prijaviš za Bečki dan kćerki. Prijavljivanje počinje od poned(j)eljka nakon završetka bečkog semestralnog/semestarskog raspusta.

Na Bečki dan kćerki je tvoj izostanak sa nastave opravdan. Nakon što se budeš prijavila, dobićeš putem e-maila formular/tiskanicu za opravdanje. Molimo da to opravdanje pr(ij)e Dana kćerki predaš u svojoj školi. Na Dan kćerki ćeš u samom preduzeću/poduzeću dobiti potvrdu o učestvovanju/sudjelovanju. Molimo da nakon Dana kćerki tu potvrdu predaš u svojoj školi.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Ne moraš pon(ij)eti sa sobom potvrdu o prijavljivanju. Moguće je da u pojedinim preduzećima/poduzećima postoje posebni zaht(j)evi, npr. čvrsta i stabilna obuća. Molimo da u vezi sa time pogledaš profil preduzeća/poduzeća.

Najveći broj preduzeća/poduzeća nudi ručak ili neku užinu. Međutim, rado možeš i sama nešto pon(ij)eti sa sobom.

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki posjećuju grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja otprilike dva sata neko preduzeće/poduzeće. Tu dobijaju uvid u zanatska i tehnička/digitalna zanimanja te zanimanja iz prirodnih nauka/znanosti, prilagođen njihovom uzrastu.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.

Preduzeća/poduzeća

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve učenice od 1. razreda tzv. „Mittelschule“ ili gimnazije do mature, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. D(j)ečaci ne mogu učestvovati/sudjelovati – za njih se na jesen održava tzv. Boys Day.

Sva preduzeća/poduzeća i institucije sa s(j)edištem u Beču koja nude profesije sa područja tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja i/ili zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti, koja su se prijavila pod: toechtertag.at.

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Broj d(j)evojčica može varirati, zavisno/ovisno od veličine preduzeća/poduzeća. Najveći broj preduzeća/poduzeća stavlja na raspolaganje između 5 i 50 m(j)esta. Za mala preduzeća/poduzeća je naravno moguće da pozovu i samo jednu jedinu d(j)evojčicu.

Preduzeća/poduzeća mogu birati da li će pozvati isključivo kćerke svojih zaposlenih (i njihove prijateljice) ili također i druge zainteresirane/zainteresovane učenice koje se prijave preko toechtertag.at. Osim toga je moguće pozvati samo mlađe učenice (mlađe od 14 godina), samo starije učenice (starije od 14 godina) ili ob(j)e starosne grupe. Većina preduzeća/poduzeća ne navodi nikakvu određenu starosnu grupu. Neki programi više odgovaraju starijim uzrastima učenica, npr. zato što je poželjno kompjutersko znanje.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode nekoliko sati u preduzeću/poduzeću koje se one izabrale. Tamo imaju priliku u okviru radionica otkriti nova zanimanja, upoznati zanimljive ljude iz preduzeća/poduzeća i baciti pogled na ono što se događa u pozadini. Detaljni program i vr(ij)eme boravka različiti su kod svakog pojedinog preduzeća/poduzeća.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Načelno preporučujemo fazu za pripremu u trajanju od četiri do šest sedmica/tjedana/nedelja. Rado ćemo Vam pružiti podršku/potporu pri planiranju programa.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode kod Vas u preduzeću/poduzeću između pet i šest sati. Kao poticaj za planiranje predlažemo Vam nekoliko aktivnosti koje možete, ali naravno ne morate, realizirati/realizovati u toku tog dana:

Start u okviru Dana kćerki
– kratke pozdravne r(ij)eči, doručak
– predstavljanje preduzeća/poduzeća i programa
– organizacijska/organizaciona pitanja (eventualna pod(j)ela d(j)evojčica na pojedine grupe, uputstva/upute vezane za sigurnost/bezbednost)

Akcije u kojima d(j)evojčice učestvuju/sudjeluju
Molimo da planirate veći broj različitih akcija.
– radionice sa praktičnim v(j)ežbama
– isprobavanje mašina/strojeva/ i uređaja
– izrada nekog proizvoda koji se može pon(ij)eti kućiv

Neposredno razm(ij)enjivanje iskustava
– upoznavanje pojedinih zaposlenika/-ca, njihovi obrazovni putevi i profesionalne karijere
– eksperti i menadžeri žene iznose svoja iskustva na putu karijere, vode se diskusije o pojedinim zanimanjima, koja su zastupljena u preduzeću/poduzeću

Oproštajne r(ij)eči
– osvrt na dan
– predaja torbe s informacijama o Danu kćerki i eventualno i neki mali oproštajni poklon preduzeća/poduzeća
– evaluacija od strane d(j)evojčica na licu m(j)esta (putem anketnog lista, odštampanog na papiru)

Rad s javnošću
– pratnja d(j)evojčica od strane nekog fotografskog i/ili filmskog tima – za Vašu veb-stranicu ili neko obaveštenje/priopćenje za javnost Vašeg preduzeća/poduzeća (davanje pristanka za fotografiranje/fotografisanje i filmske snimke d(j)evojčice daju prilikom prijavljivanja)
– aktivnosti na društvenim medijima

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki odlaze grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja prijepodne na otprilike dva sata u neko preduzeće/poduzeće. Posebno su pogodne ponude kod kojih djevojčice mlađeg uzrasta mogu isprobati neke praktične poslove.

Ako želite učestvovati u Danu kćerki KIDS 2023, molimo da se obratite kancelariji za Dan kćerki na broj telefona 0800 22 22 10 ili mailom na office@toechtertag.at.

Dan kćerki MINI nam(ij)enjen je d(j)evojčicama koje pos(j)ećuju zadnju ili predzadnju godinu vrtića u Beču. U okviru grupne ekskurzije, d(j)eca u pratnji elementarnih pedagoga/inja provode oko dva sata u nekoj instituciji ili nekom preduzeću/poduzeću. Tu se, na način prilagođen njihovom uzrastu, upoznaju sa zanatskim, tehničkim/digitalnim zanimanjima i procesima rada te zanimanjima i procesima iz prirodnih nauka/znanosti.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.

Nastavnici/-ce

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve učenice od 1. razreda tzv. „Mittelschule“ ili gimnazije do mature, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. D(j)ečaci na Dan kćerki imaju nastavu, kao i uobičajeno. Za njih se na jesen odražava tzv. Boys Day

Sva preduzeća/poduzeća i institucije sa s(j)edištem u Beču koja nude profesije sa područja tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja i/ili zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti, koja su se prijavila pod: toechtertag.at.

Izostanak sa nastave svih učenica iz Beča, Donje Austrije i Burgenlanda/Gradišća koje učestvuju/sudjeluju u okviru Bečkog dana kćerki je opravdan. Učesnice/sudjelovateljice dobivaju/dobijaju nakon prijavljivanja formular/tiskanicu za opravdanje, koji/u moraju pr(ij)e Dana kćerki predati u školi. Na sam Dan kćerki d(j)evojčice u preduzeću/poduzeću dobivaju/dobijaju potvrdu o učestvovanju/sudjelovanju koju takođe(r) moraju predati u školi. Molimo da omogućite Vašim učenicama da učestvuju/sudjeluju na Bečkom danu kćerki te nemojte planirati neke pismene zadaće/zadatke ili testove za taj dan.

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki odlaze grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja prijepodne na otprilike dva sata u neko preduzeće/poduzeće. Djevojčice dobijaju tu uvid u zanatska i tehnička/digitalna zanimanja te zanimanja iz prirodnih nauka/znanosti, prilagođen njihovom uzrastu.

Ako sa svojim školskim razredom želite učestvovati u Danu kćerki KIDS 2023, molimo da se obratite kancelariji za Dan kćerki na broj telefona 0800 22 22 10 ili mailom na office@toechtertag.at.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.