Najčešća Pitanja

D(j)evojčice i roditelji

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve d(j)evojčice uzrasta između 11 i 16 godina, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. Dečki/dečaci na Dan kćerki imaju nastavu, kao i uobičajeno. Za njih na jesen postoji tzv. Boys Day.

Rado možeš na Bečki dan kćerki doći i sa nekom prijateljicom. Mora se međutim, svaka od vas pojedinačno prijaviti. Ili online, preko: toechtertag.at, ili direktno/izravno, od strane jednog od roditelja, kod preduzeća/poduzeća (vidi i pod: „Kako se mogu prijaviti?“ niže u tekstu).

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode nekoliko sati u preduzeću/poduzeću koje se one izabrale. Tamo imaju priliku u okviru radionica otkriti nova zanimanja, upoznati zanimljive ljude iz preduzeća/poduzeća i baciti pogled na ono što se događa u pozadini. Detaljni program i vr(ij)eme boravka različiti su kod svakog pojedinog preduzeća/poduzeća.

Za učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki postoje dv(ij)e mogućnosti:
1) Online-prijava: Idi na: toechtertag.at i sama izaberi neko preduzeće/poduzeće. Prijavljivanje počinje od poned(j)eljka nakon završetka bečkog semestralnog/semestarskog raspusta.
2) Prijava u preduzeću/poduzeću: Ako na Dan kćerki želiš pos(j)etiti radno m(j)esto svoje majke ili svog oca, tvoji roditelji te moraju direktno/izravno prijaviti u preduzeću/poduzeću u kojem oni rade. Preduzeće/poduzeće naravno mora takođe(r) biti registrirano/registrovano pod toechtertag.at. Firme, takođe(r), najčešće nemaju ništa protiv ako povedeš i neku prijateljicu.

Svako preduzeće/poduzeće poziva na Dan kćerki ograničeni broj učesnica/sudjelovateljica. Trudimo se da svaka d(j)evojčica pronađe ono preduzeće/poduzeće koje odgovara njenom interesovanju. Sav(j)etujemo da se što ranije moguće prijaviš za Bečki dan kćerki. Prijavljivanje počinje od poned(j)eljka nakon završetka bečkog semestralnog/semestarskog raspusta.

Na Bečki dan kćerki je tvoj izostanak sa nastave opravdan. Nakon što se budeš prijavila, dobićeš putem e-maila formular/tiskanicu za opravdanje. Molimo da to opravdanje pr(ij)e Dana kćerki predaš u svojoj školi. Na Dan kćerki ćeš u samom preduzeću/poduzeću dobiti potvrdu o učestvovanju/sudjelovanju. Molimo da nakon Dana kćerki tu potvrdu predaš u svojoj školi.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Ne moraš pon(ij)eti sa sobom potvrdu o prijavljivanju. Moguće je da u pojedinim preduzećima/poduzećima postoje posebni zaht(j)evi, npr. čvrsta i stabilna obuća. Molimo da u vezi sa time pogledaš profil preduzeća/poduzeća.

Najveći broj preduzeća/poduzeća nudi ručak ili neku užinu. Međutim, rado možeš i sama nešto pon(ij)eti sa sobom.

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki posjećuju grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja otprilike dva sata neko preduzeće/poduzeće. Tu dobijaju uvid u zanatska i tehnička/digitalna zanimanja te zanimanja iz prirodnih nauka/znanosti, prilagođen njihovom uzrastu.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.

Preduzeća/poduzeća

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve d(j)evojčice uzrasta između 11 i 16 godina, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. Dečki/dečaci na Dan kćerki imaju nastavu, kao i uobičajeno. Za njih na jesen postoji tzv. Boys Day.

Sva preduzeća/poduzeća i institucije sa s(j)edištem u Beču koja nude profesije sa područja tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja i/ili zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti, koja su se prijavila pod: toechtertag.at.

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Broj d(j)evojčica može varirati, zavisno/ovisno od veličine preduzeća/poduzeća. Najveći broj preduzeća/poduzeća stavlja na raspolaganje između 5 i 50 m(j)esta. Za mala preduzeća/poduzeća je naravno moguće da pozovu i samo jednu jedinu d(j)evojčicu.

Preduzeća/poduzeća mogu birati da li će pozvati isključivo kćerke svojih zaposlenika (i njihove prijateljice) ili također i druge zainteresirane/zainteresovane d(j)evojčice koje se prijave preko toechtertag.at. Osim toga je moguće pozvati samo mlađe d(j)evojčice (uzrasta 11-13 godina), samo starije (uzrasta od 14-16 godina) ili ob(j)e starosne grupe. Najveći broj preduzeća/poduzeća ne prijavljuju neku određenu starosnu grupu. Neki programi više odgovaraju za starije d(j)evojčice, npr. zato što je poželjno kompjutersko znanje.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode nekoliko sati u preduzeću/poduzeću koje se one izabrale. Tamo imaju priliku u okviru radionica otkriti nova zanimanja, upoznati zanimljive ljude iz preduzeća/poduzeća i baciti pogled na ono što se događa u pozadini. Detaljni program i vr(ij)eme boravka različiti su kod svakog pojedinog preduzeća/poduzeća.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Načelno preporučujemo fazu za pripremu u trajanju od četiri do šest sedmica/tjedana/nedelja. Rado ćemo Vam pružiti podršku/potporu pri planiranju programa.

Na Dan kćerki d(j)evojčice provode kod Vas u preduzeću/poduzeću između pet i šest sati. Kao poticaj za planiranje predlažemo Vam nekoliko aktivnosti koje možete, ali naravno ne morate, realizirati/realizovati u toku tog dana:

Start u okviru Dana kćerki
– kratke pozdravne r(ij)eči, doručak
– predstavljanje preduzeća/poduzeća i programa
– organizacijska/organizaciona pitanja (eventualna pod(j)ela d(j)evojčica na pojedine grupe, uputstva/upute vezane za sigurnost/bezbednost)

Akcije u kojima d(j)evojčice učestvuju/sudjeluju
Molimo da planirate veći broj različitih akcija.
– radionice sa praktičnim v(j)ežbama
– isprobavanje mašina/strojeva/ i uređaja
– izrada nekog proizvoda koji se može pon(ij)eti kućiv

Neposredno razm(ij)enjivanje iskustava
– upoznavanje pojedinih zaposlenika/-ca, njihovi obrazovni putevi i profesionalne karijere
– eksperti i menadžeri žene iznose svoja iskustva na putu karijere, vode se diskusije o pojedinim zanimanjima, koja su zastupljena u preduzeću/poduzeću

Oproštajne r(ij)eči
– osvrt na dan
– predaja torbe s informacijama o Danu kćerki i eventualno i neki mali oproštajni poklon preduzeća/poduzeća
– evaluacija od strane d(j)evojčica na licu m(j)esta (putem anketnog lista, odštampanog na papiru)

Rad s javnošću
– pratnja d(j)evojčica od strane nekog fotografskog i/ili filmskog tima – za Vašu veb-stranicu ili neko obaveštenje/priopćenje za javnost Vašeg preduzeća/poduzeća (davanje pristanka za fotografiranje/fotografisanje i filmske snimke d(j)evojčice daju prilikom prijavljivanja)
– aktivnosti na društvenim medijima

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki odlaze grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja prijepodne na otprilike dva sata u neko preduzeće/poduzeće. Posebno su pogodne ponude kod kojih djevojčice mlađeg uzrasta mogu isprobati neke praktične poslove.

Ako želite učestvovati u Danu kćerki KIDS 2023, molimo da se obratite kancelariji za Dan kćerki na broj telefona 0800 22 22 10 ili mailom na office@toechtertag.at.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.

Nastavnici/-ce

U okviru Bečkog dana kćerki d(j)evojčice imaju mogućnost da provedu dan u nekom od otprilike 200 preduzeća/poduzeća i da tamo steknu prve utiske o sv(ij)etu rada. Težište se nalazi na području tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja te zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti.

Učestvovati/sudjelovati mogu sve d(j)evojčice uzrasta između 11 i 16 godina, koje pohađaju školu u Beču, Donjoj Austriji ili Burgenlandu/Gradišću. Dečki/dečaci na Dan kćerki imaju nastavu, kao i uobičajeno. Za njih na jesen postoji tzv. Boys Day

Sva preduzeća/poduzeća i institucije sa s(j)edištem u Beču koja nude profesije sa područja tehničkih/digitalnih, zanatskih/obrtničkih zanimanja i/ili zanimanja sa područja prirodnih nauka/znanosti, koja su se prijavila pod: toechtertag.at.

Izostanak sa nastave svih učenica iz Beča, Donje Austrije i Burgenlanda/Gradišća koje učestvuju/sudjeluju u okviru Bečkog dana kćerki je opravdan. Učesnice/sudjelovateljice dobivaju/dobijaju nakon prijavljivanja formular/tiskanicu za opravdanje, koji/u moraju pr(ij)e Dana kćerki predati u školi. Na sam Dan kćerki d(j)evojčice u preduzeću/poduzeću dobivaju/dobijaju potvrdu o učestvovanju/sudjelovanju koju takođe(r) moraju predati u školi. Molimo da omogućite Vašim učenicama da učestvuju/sudjeluju na Bečkom danu kćerki te nemojte planirati neke pismene zadaće/zadatke ili testove za taj dan.

Ne, učestvovanje/sudjelovanje na Bečkom danu kćerki besplatno je kako za d(j)evojčice tako i za preduzeća/poduzeća.

Osiguranje od odgovornosti za preduzeća/poduzeća:
Eventualna šteta koja može biti stvorena u preduzeću/poduzeću od strane učenica koje učestvuju/sudjeluju u okviru Dana kćerki pokrivena je preko Privredne/Gospodarske komore Beč putem besplatnog osiguranja od odgovornosti.

Osiguranje od nezgode za d(j)evojčice:
Dan kćerki je manifestacija vezana za školu. Stoga važi/vrijedi s(lj)edeće: Učenici i učenice su kod učestvovanja/sudjelovanja na manifestacijama vezanim za školu osigurani preko osiguranja od nezgode za učenike (u(s)poredi sa član(k)om 175. stav(ak) 5. tačka/točka 1. Opšteg/Općeg zakona o socijalnom osiguranju). Također i odlazaka i povratak važe kao dio/deo manifestacije i obuhvaćeni su zaštitom osiguranja.

Dan kćerki KIDS se održava kao razredna ekskurzija. Na Dan kćerki odlaze grupe učenica 3./4. razreda osnovnih škola u pratnji učiteljica i učitelja prijepodne na otprilike dva sata u neko preduzeće/poduzeće. Djevojčice dobijaju tu uvid u zanatska i tehnička/digitalna zanimanja te zanimanja iz prirodnih nauka/znanosti, prilagođen njihovom uzrastu.

Ako sa svojim školskim razredom želite učestvovati u Danu kćerki KIDS 2023, molimo da se obratite kancelariji za Dan kćerki na broj telefona 0800 22 22 10 ili mailom na office@toechtertag.at.

Ured/kancelarija za Dan kćerki dostupan/na je od pon(j)edeljka do petka od 9 do 16 sati pod brojem 0800 22 22 10. Naša e-mail-adresa glasi: office@toechtertag.at.